Zapytaj o dostępność Zapytaj o dostępność
Hotel Sara

Polityka prywatności

Informacja o polityce prywatności
Hotelu Sara w Kole

Niniejsza informacja prezentuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji uzyskiwanych za pośrednictwem naszej strony internetowej www.hotelsara.com.pl. Pozostając na tej stronie, akceptujesz zasady zawarte w Informacji o polityce prywatności znajdującej się na stronie.

Wszystkie dane umieszczone w bazie hotelu będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te będą przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.P.H. i U. „STANPOL” Sp. z o.o. ZPCHr, 62-600 Koło, ul. Zielona 5, e-mail: hotel.sara@o2.pl

W czasie korzystania ze strony możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy rezerwacji będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Strona korzysta z plików „cookies”, które gromadzą informacje o Państwa preferencjach na podstawie Państwa aktywności na naszej stronie.

Dane osobowe mogą być gromadzone przez P.P.H. i U. „STANPOL” Sp. z o.o. ZPCHr również, gdy jest to niezbędne dla realizacji celu jak świadczeń usług hotelowych oraz określonego celu zgodnego z prawem (wypełnianie dokumentów księgowych, realizacja płatności, rozpatrywanie reklamacji, załatwianie kwestii spornych). Dane plików „cookies” będą wyłącznie wykorzystywane do sprawnego i przyjemnego Państwu działania strony internetowej.

Państwa dane mogą być przekazane służbom skarbowym w związku z ewentualną kontrolą prawidłowości ustalania i regulowania danych publicznych.

Użytkownicy korzystający ze strony pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Swoją decyzję użytkownicy mogą wyrazić dobrowolnie przez podanie danych do formularza. Jedynie uprawnieni pracownicy recepcji i osoby zajmujące się obsługą witryny hotelu mają bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu.

Osoby uprawnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym.

Każdy internauta, który poda swoje dane ma prawo wglądu do nich, edycji oraz ich usuwania, kontaktując się z administratorem za pośrednictwem adresu: hotel.sara@o2.pl.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykazania źródeł przychodu w świetle obowiązujących przepisów, czyli 5 lat od końca roku, w którym zrealizowana została usługa. Do celów związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń dane będą gromadzone przez okres 3 lat.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych przez POPON do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86.

Zapraszamy na nasz profil
na Instagramie >>